041 668 946 info@i-eco.si

Navodila za uporabo

Digitalni sobni termostat tip X4

1.Nastavitev ure in dneva
Pritisnite tipko »DAY«. Na displeju se bodo pojavile skrajšane oznake dnevov MON.TUE,WED..in utripajoča ura.
Z pritiskom na tipke + in – nastavite aktualen dan.
Ponovno pritisnite tipko »DAY« in z pritiskom na tipki +in – nastavite uro ( utripajoče črtice )
Ponovite postopek in nastavite minute.
Potrdite nastavitve z pritiskom na tipko »SET«

2.Programiranje
Programiranje pomeni nastavitev časa vklopa in izbor temperaternih vrednosti od časa vklopa do časa ko želimo spremeniti te vrednosti.
Sistem lahko programiramo tedensko. Nastavljene vrednosti bo sistem ponavljal ciklično.
Za vsak dan v tednu lahko nastavite en fiksni ( prog 0 ) in 6 terminov po prosti izbiri ( prog 1 – prog 6 )
Za vsak termin lahko nastavite temperaturo po izbiri
Temperaturo nastavljeno ob času vklopa določenega programa bo termostat vzdrževal do časa vklopa naslednjega programa.

Za fiksni termin ( prog 0 ) ne moremo spreminjati časa vklopa ali izklopa ( 00:00 ). Lahko le izberemo željeno celodnevno temperaturo.

2.1.Če želimo začeti z programiranjem najprej je potrebno pritisniti tipko »SET« in jo držati dokler ne pritisnemo še tipko »PROG« ( ne pritiskati istočasno ). Ob tem se bodo na displeju pojavile utripajoče oznake dneva, termina in temperature. Sprememba vrednosti oznak se vrši z pritiskom na tipke + in -.Potrditev izbrane vrednosti dosežemo z pritiskom na tipko »PROG«. Z pritiskom na tipko »SET« bomo podatke memorirali.
2.2.Če želite nastaviti enako temperaturo v enakih terminih več dni v tednu potem uporabite tipko »COPY«
2.3. Če za, vse dneve v tednu, želite nastaviti enak program ogrevanja, potem, namesto enega izberite programiranje vseh dnevov v tednu

2.4. Programiranje po korakih
a. Pritisnite tipko »SET« da bi termostat postavili v osnovni položaj.
b. Ponovno pritisnite tipko »SET« in jo držite dokler ne pritisnete še tipko »PROG« Na displeju se bodo pojavile utripajoče oznake dnevov v tednu ( MON;TUE,WED;THU…..
c. Z pritiskom na tipki + in – izderite dan ali vse dneve v tednu katere želite programirati.
Vse dneve v tednu izberete le če želite vsak dan imeti enake nastavitve temperature.
Izbor dneva potrdite z pritiskom na tipko«PROG«
d. Po tem vam bo aparat ponudil opcijo nastavitve temperature za program » 0 » za izbrani dan ( ali dneve ). Z pritiskom na tipke + in – nastavite željeno temperaturo. Za tem pritisnite tipko »HOLD«. Za program »0« ne nastavljamo časa ker je že fabriško nastavljen na 00:00
e. Naslednja faza je nastavitev začetka časa programa » 1 ». Na displeju bo utripal že nastavljeni čas za začetek programa » 0 ». Z uporabo tipk + in – nastavite željeni termin in pritisnite tipko »PROG«
f. Po tem nastavimo željeno temperaturo za program » 1«. Na displeju bo utripala, fabriško nastavljena temperatura ( 20stopinj C ). Z tipkami + in – nastavite željeno temperaturo in pritisnite tipko » PROG » Željeno temperaturo bo termostat vzdrževal do začetka programa » 2 »
g. N displeju se bo namesto programa » 1 » pojavila oznaka programa » 2 » in utripajoči čas začetka programa » 1 ». Z pritiskom na tipke + in – nastavite čas začetka programa » 2 » in pritisnite tipko » PROG »
h. Na displeju bo začela utripati vrednost temperature programa » 1 ». Spremenite je z pritiskom na tipki + in – . Novo izbrano temperaturo bo termostat vzdrževal do začetka programa » 3 ». Po tem pritisnite tipko »PROG«.
Na enak način lahko nastavite čas in temperaturne vrednosti za ostale programe.
Ni obvezno izpolniti vse ponujene dnevne termine.
Če ste izbrali enake nastavitve za vse dneve v tednu potem ste programiranje končali.
Če tega niste storili potem morate, po istem postopku programirati vse dneve v tednu.
Ko končate programiranje pritisnite tipko »SET« in memorirati nastavitve.
Po tem se aparat vrača v osnovni položaj
Če po programiranju ne pritisnete nobeno tipko, aparat bo po 60sec sam memoriral nastavitve.

3. Če želite kopirati program iz enega na drugi dan v tednu to storite z funkcijo » COPY
a. Pritisnite tipko »SET«
b. Pritisnite in 3sec držite tipko » COPY » Na displeju se bo pojavila oznaka » COPY » in utripajoča oznaka » MON » za ponedeljek.
c. Z pritiskom na tipki + in – izberite dan čegav program želite kopirati na drugi dan v tednu.
d. Ko izberete dan pritisnite tipko » COPY ». Aparet bo memoriral nastavitve izbranega dneva. Utripanje oznake za kopiranje se bo ustavilo
e. Z pritiskom na tipki + in – izberite dan na katerega želite prenesti kopirane nastavitve. Izbrana oznaka dneva bo utripala.
f. Ko ste izbrali dan pritisnite na tipko » COPY ». Nastavitve se bodo prenesle.
g. Pritisnite tipko » SET » in memorirajte novo nastavitev.

Termostat priklopimo na kontaktih 1 in 2. Potrebujet še 2 bateriji klase AA

Več informacij na: http://www.quantrax.hu/en/computherm-q7/